Кафедра документознавства та інформаційних систем готує фахівців за кваліфікацією  "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності" для сфери документаційного забезпечення управління, науково-методичної й організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної діяльності.  

  

Консультує: 

СИДОРЕНКО Тетяна Валеріївна 

моб. (097) 731-47-41

Тел. кафедри документознавства та інформаційних систем - (0512) 47-01-03.

        

 

ПИТАННЯ: Будь ласка, розкажіть про спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності».

ВІДПОВІДЬ: Основні напрями професійної діяльності документознавців – це діловодна, кадрова, організаційно-управлінська, архівна, референтська, інформаційно-аналітична та консультаційна.

 

ПИТАННЯ: Які документи потрібні для вступу?

ВІДПОВІДЬ: Для вступу на спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності" потрібні наступні документи: 

1. Атестат або диплом з додатком (оригінал або його завірена копія);

2. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду, приписного свідоцтва (для юнаків) та оригінали зазначених документів для їх засвідченння;

4. 6 кольорових світлин 3х4 см.

 

ПИТАННЯ: Коли потрібно подавати документи? 

ВІДПОВІДЬ: Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -   

з 29 червня 2017 р. 

Термін подачі документів на спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності»  -  

з 12 липня по 26 липня 2017 р.

 

ПИТАННЯ: Чи є заочна форма навчання? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, на цій спеціальності є денна та заочна форма навчання.

 

ПИТАННЯ: Підкажіть, будь ласка, чи має університет гуртожиток і де він знаходиться? 

ВІДПОВІДЬ: ТАК, університет має 2 комфортабельні гуртожитки:

Гуртожиток №1 - вул. Парижської комуни 5.

Гуртожиток №2 - вул. Фалеївська 24 а.

 

ПИТАННЯ: Як проходить у студентів практика?

ВІДПОВІДЬ: Студенти проходять практику у органах законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування, архіви, видавництва, органи науково-технічної інформації, служби аналітико-синтетичної обробки документів, пенсійні фонди, банківські структури.

 

ПИТАННЯ: Де можна працювати по закінченню навчання?

ВІДПОВІДЬ: Випускники кафедри  можуть обіймати  посади:

- бібліотекарів, бібліографів, редакторів; 

- інформаційних менеджерів в установах;

- в інформаційно-аналітичних центрах, у книготорговельній сфері, службах аналітико-синтетичної обробки документів;

- редакціях газет і журналів;

- у видавництвах, брокерами інформаційних служб і агенцій тощо.   

 Адреса приймальної комісії: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17

Тел.: (0512) 47-00-69, 47-11-40  

 

Факультет мистецтв